• De Wutachtalbahn kent nog traditionele kabelspanners

  • P262 op het Biesenbachviaduct

  • P262 in Epfenhofen

  • Laatste stoomrit van 2021 (oktober 2021) over het Biesenbachviadukt

  • Wissels en seinen worden bediend via een Reiterstellwerk

  • De museumbaan heeft veel meerijdende gasten en geniet veel belangstelling

  • Bekolen vindt plaats op het emplacement van Futzen

CTC Bedieningspaneel vordert gestaag

Ter voorbereiding van de bouw van meerdere rijweg gestuurde bedieningspanelen voor de Alt-Wutachtalbahn is er een testbaan gebouwd die het spoorplan heeft van Lausheim. Voor deze testbaan is een bedieningspaneel in opbouw dat zal communiceren met de RocRail programmatuur voor … Vervolgd

Index BNLS draadje gepubliceerd

geplaatst in: Diversen | 0

Op de BNLS website heb ik een aantal draadjes waarop ik forumgenoten deelgenoot maak van mijn hobby en resultaten van modelspoor-activiteiten. Het belangrijkste BNLS-draadje is te vinden onder deze link. Daar heb ik een index voor geproduceerd die vanuit deze … Vervolgd

Website bijgewerkt op realisatie

geplaatst in: Diversen | 0

De pagina’s van de website Alt-Wutachtalbahn.nl zijn op 1 oktober 2022 bijgewerkt aan de realisaties van de afgelopen maanden. Belangrijke toevoegingen in de pagina’s van Digitalisering waar schema’s over wissels, bezetmelders, S88 netwerk e.d. zijn toegevoegd. Ook werden seinbeelden van … Vervolgd