Dit is het emplacement bij het Bahnhof Fützen dat ingericht is als locatie waar de stoomlocomotieven kunnen worden ontslakt, gereinigd en opnieuw voorzien kunnen worden van water, zand en kolen. Het is een kleine Versorgungslage met één Machinehalle, enkele opstelsporen voor locomotieven en een verzorgingsstraat. Die verzorgingsstraat kent twee sporen. Op het ene spoor vindt het bekolen plaats. Beide sporen kennen inspectieputten, een ontslak-inrichting en waterpunten. Ook worden de locomotieven hier bezand. Aanvoer van de kolen kan vanuit één van de sporen of in noodgevallen ook vanuit het rangeerspoor bij Fützen plaatvinden. Op het emplacement is daarnaast een segmentdraaischijf en lieren met kaapstaanders te vinden om locomotieven, die niet meer onder stoom zijn, weg te kunnen zetten.

Aan dit emplacement is in 2022 opgebouwd. in 2023 wordt deze afgebouwd. Deze tekst dus wordt stapsgewijs uitgebreid.

Onderstaand is het ontwerp van het emplacement opgenomen.

Het ontwerp van de Versorgunslage Fützen. Blauw = niveau 0; Rood = niveau 1 en Groen = niveau 2

Groeve

In deze modelbaan is dit emplacement stapsgewijs gegroeid op het gebied van de Muschelkalk groeve. Muschelkalk komt in Baden Würtemberg veel voor. In de Wutachschlucht en aanliggende gebieden wordt het ook aan de oppervlakte zichtbaar wanneer het wordt afgegraven. De Machinehalle en segmentschijfsporen werden op de eerste afgravingen aangelegd. De wanden erom heen tonen de sporen van de afgraving. Het veroorzaakte ook de merkwaardige hoogteverschillen ter plekke. Wel of niet afgegraven scheelt snel 12 meter. De uitgehouwen kalkstenen werden gebruikt voor muren en minder sterke delen als grondstof voor metselspecie e.d. Met de trein werden de stenen of het granulaat afgevoerd. Nu rest een kleine winplaats nabij de halte Wutachblick.

Pas later werd door de spoorbeheerder een overeenkomst met de Muschelkalk-groeve gesloten voor de uitbreiding. Toen was de groeve verder ontgonnen en kwam er meer ruimte voor het emplacement.
Muschelkalk komt langs de Duits Zwitsers grens aan de oostzijde van het Schwarzwald (hier in de Wutachschlucht) veel voor.

Hieronder wordt de situatie getoond bij de eerste bouwstap. Link naar het bericht; Link naar het BNLS-draadje hierover.

<hier komt later tekst over de inrichting van de groeve>

Machinehalle

Voor een passende locomotievenloods (lokschuppen) waarin werkzaamheden kunnen plaatsvinden is het oog gevallen op de houten Machinehalle die in Bonndorf ook heeft gestaan. Deze past bij het lokale karakter van de spoorlijn en dit deel van het Schwarzwald. In de Machinehalle werden de locomotieven onderhouden. Er is een webcam in geplaatst om daar kennis van te kunnen nemen. Uiteraard heeft deze beweegbare deuren.

Hier nog foto opnemen

Kaapstaanders / Spillwinde

Kaapstaanders en een Spillwinde zijn geplaatst bij de segment draaischijf om zo stoomlocomotieven die niet meer onder stoom zijn en wagons, toch via lieren te kunnen verplaatsen. Dat waren hand-aangedreven lieren. Via kabels aan de wagons konden deze verplaatst worden. Om ook in de tegengestelde richting te kunnenlieren zijn aan de einde van de sporen ook kaapstaanders (soort kabelbolders) geplaatst.

Hier nog foto opnemen van de manuele Spillwinde (lier)

Later in de 50-er jaren werd een elektrische Spillwinde geplaatst bij de voorzieningssporen. Ook met het doel tractieloze locomotieven en wagons te kunnen verplaatsen. Dit zolang er geen rangeer-diesel-locomotieven voorhanden zijn.

Hier nog foto opnemen van de gemotoriseerde Spillwinde

Segmentdrehscheibe

De segmentdraaischijf dient het verplaatsen van (stoom)-locomotieven bij de Machinehalle. Sommige werkzaamheden kunnen ook in de buitenlucht worden gedaan. De beperkte ruimte bood niet voldoende ruimte om een wisselstraat te kunnen plaatsen. Voor de segmentdraaischijf is tevens een inspectieput met waterpunt geplaatst.

Hier nog foto opnemen

Bekohlungsanlage

Stoomlocomotieven leven van steenkool en water. Daarom is een kolenopslag met verrijdbare en draaibare kraan in de Bekohlungsanlage gepland. Het is uiteindelijk een portaalkraan geworden die over de opslag van kolen en slakken heen kan rijden en ook ingezet kan worden om de slakken uit de slakkenput te verwijderen. Deze portaalkraan is gedigitaliseerd en daar zijn aparte berichten over geplaatst.

Hier nog foto opnemen

Entslack-einrichtung

Stoomlocomotieven moeten ook regelmatig schoongemaakt kunnen worden te beginnen met de slakken uit de vuurhaard. Daartoe is een slakkenput geplaatst die slakken uit beide verzorgingssporen opvangt.

Hier nog foto opnemen

Besandungsanlage

Om het slippen van de wielen van een stoomlocomotief maximaal te voorkomen wordt er vanuit de locomotief zand op de rails gestrooid. Maar dan moet de zandbunker wel gevuld zijn. Daarom wordt er een bezandinstallatie geplaatst op de Versorgingsanlage. Waar deze precies komt te staan is nog een verrassing.

Hier nog foto opnemen

Inspektion

Alle locomotieven vragen om regelmatige inspectie. Hiertoe zijn in beide verzorgingssporen elk twee inspectieputten geplaatst. Daarnaast is een extra inspectieput geplaatst nabij de segmentdraaischijf.

Hier nog foto opnemen

Wasserkrane

Naast steenkool leeft een stoomlocomotief van water. Nabij de Versorgungslage treffen we dus een watertoren en meerdere waterpunten aan om water te kunnen innemen. Ook bij de start- en eindstations treffen we deze aan.

Hier nog foto opnemen

Tankstelle

Omdat op de Alternatieve Wutachtalbahn ook diesellocomotieven en treinstellen (die de naam van Verbrennung-Triebwagen VT xxx dragen) rijden, moet er natuurlijk ook een of meerdere Tankstelle(n) komen.

Hier nog foto opnemen

Weegbrug

In het emplacement is inmiddels ook nog een weegbrug opgenomen. Deze net voor de inspectieput geplaatst.

Hier nog foto opnemen

Watertank

De waterkranen werden voorzien van water vanuit een watertank, die op haar beurt regelmatig werd gevuld. Fützen ligt evenwel in een heuvelgebioed (tussen 500 tot 924 meter über NN) zodat directe wateraanvoer vanuit de Kommenbach naar de Versorgungslage niet zonder pompen kon.