Dit is het emplacement bij het Bahnhof Fützen dat ingericht is als locatie waar de stoomlocomotieven kunnen worden ontslakt, gereinigd en opnieuw voorzien kunnen worden van water en kolen. Het is een kleine Versorgungslage met één Machinehalle, enkele opstelsporen voor locomotieven en een verzorgingsstraat. Die verzorgingsstraat kent twee sporen. Op het ene spoor vindt het bekolen plaats. Beide sporen kennen inspectieputten, een ontslak-inrichting en waterpunten. Ook worden de locomotieven hier bezand. Aanvoer van de kolen kan vanuit één van de sporen of in noodgevallen ook vanuit het hoofdspoor bij Fützen plaatvinden. Op het emplacement is daarnaast een segmentdraaischijf en kaapstaanders te vinden om locomotieven, die niet meer onder stoom zijn, weg te kunnen zetten.

Aan dit emplacement wordt in 2022 volop gebouwd. Deze tekst wordt stapsgewijs uitgebreid.

Onderstaand is het ontwerp van het emplacement opgenomen.

Het ontwerp van de Versorgunslage Fützen. Blauw = niveau 0; Rood = niveau 1 en Groen = niveau 2

Machinehalle

Voor een passende locomotievenloods (lokschuppen) waarin werkzaamheden kunnen plaatsvinden is het oog gevallen op de houten Machinehalle die in Bonndorf ook heeft gestaan. Deze past bij het lokale karakter van de spoorlijn en dit deel van het Schwarzwald.

Hier nog foto opnemen

Kaapstaanders / Spillwinde

Kaapstaanders en een Spillwinde zullen worden geplaatst bij de segment draaischijf om zo stoomlocomotieven die niet meer onder stoom zijn en wagons, toch via lieren te kunnen verplaatsen. Dit zolang er geen rangeer-diesel-locomotieven voorhanden zijn.

Hier nog foto opnemen

Segmentdrehscheibe

De segmentdraaischijf dient het verplaatsen van stoomlocomotieven bij de Machinehalle. Sommige werkzaamheden kunnen ook in de buitenlucht worden gedaan. De beperkte ruimte bood geen voldoende ruimte om een wisselstraat te kunnen plaatsen. Voor de segmentdraaischijf wordt een inspectieput met waterpunt geplaatst.

Hier nog foto opnemen

Bekohlungsanlage

Stoomlocomotieven leven van steenkool en water. Daarom is een kolenopslag met draaibare kraan in de Bekohlungsanlage gepland. Er wordt gedacht aan een portaalkraan die over de kolenopslag heen kan rijden en ook ingezet kan worden om de slakken uit de slakkenput te verwijderen.

Hier nog foto opnemen

Entslack-einrichtung

Stoomlocomotieven moeten ook regelmatig schoongemaakt kunnen worden te beginnen met de slakken uit de vuurhaard. Daartoe wordt een slakkenput geplaatst die slakken uit beide verzorgingssporen opvangt.

Hier nog foto opnemen

Besandungsanlage

Om het slippen van de wielen van een stoomlocomotief maximaal te voorkomen wordt er vanuit de locomotief zand op de rails gestrooid. Dan moet de zandbunker wel gevuld zijn. Daarom wordt er een bezandinstallatie geplaatst op de Versorgingsanlage. Waar deze precies komt te staan is nog een verrassing.

Hier nog foto opnemen

Inspektion

Alle locomotieven vragen om regelmatige inspectie. Hiertoe zijn in beide verzorgingssporen elk twee inspectieputten geplaatst. Daarnaast is een extra inspectieput geplaatst nabij de segmentdraaischijf.

Hier nog foto opnemen

Wasserkrane

Naast steenkool leeft een stoomlocomotief van water. op de Versorgungslage treffen we dus een watertoren en meerdere Waterpunten aan om water te kunnen innemen. Ook bij de start- en eindstations treffen we deze aan.

Hier nog foto opnemen

Tankstelle

Omdat op de Alternatieve Wutachtalbahn ook diesellocomotieven en treinstellen (die de naam van Verbrennung-Triebwagen VT xxx dragen) rijden, moet er natuurlijk ook een of meerdere Tankstelle(n) komen. De planning is nog gaande. Voorlopig wordt het stoom waarop wordt gereden.