De lokomotievenloods (Maschinnehalle) is een MBZ-nabouw (10103) van die in Bonndorf Schwarzwald. Er zijn warm-witte LED’s als verlichting aangebracht en het dak is/blijft afneembaar. In de loods zal nog enige inrichting worden geplaatst, mede omdat er een camera in zal worden geplaatst waarbij het binnen en buitenrijden van de lokomotoef kan worden gevolgd. Op de planning staan tevens het aanbrengen van sensoren om tijdig stoppen en openen van de deuren te borgen. Op deze foto staan gorote IR-sensoren die nog zullen worden vervangen door kleine melders. De veiligheidsschakeling moet nog worden ontworpen.

Onderstaand is de Maschinehalle (ooit Bonndorf) te zien , direckt achter de segmentschijf geplaatst. de deuren worden met twee servo’s apart aangestuurd waarbij de ene deur net even eerder opent/sluit dan de ander om het geheel goed te laten sluiten. Een ARDUINO-sketch stuurt de servo’s op basis van het activeren van de toetsen OPENEN respectievelijk SLUITEN op het BW-bedieningspaneel. LED’s verklikken de actieve beweging.