Spaghetti-baan: Complexiteit troef

De alt(ernatieve) Wutachtalkbahn heeft een complex sporenplan dat is opgebouwd uit 4 doorgaande treinpaden, een afstelstation met keerlus en extra treinpad als hoge lus met viaducten en verschillende verbindingsmogelijkheden. Een eerste blik op het sporenplan roept het beeld van spaghetti op en dat is ook wel zo. Laten we stapsgewijs eens het sporenplan doorgronden. Er is een geografische en een topologische versie gemaakt om enerzijds te weten waar op de modelbaan de circuits liggen en anderszijds om de samenhang van het ontwerp en verbindings- en keerlussen te kunnen doorgronden.

Geografische weergave van het sporenplan

Achtvorming circuit rondom Futzen (ROOD)

Wanneer we het sporenplan ontleden, zien we dat er vier circuits zichtbaar zijn. Te beginnen met het RODE circuit dat rond het station Futzen ligt en een achtvorm heeft. Bij Futzen ligt, net als in de werkelijkheid, een emplacement waar het ontslakken, bekolen en bewateren kan plaatsvinden en waar tevens een locomotievenloods is om in de winter de stoomlocomotieven vorstvrij te kunnen plaatsen. In de alternatieve Wutachtalbahn is in het RODE circuit tevens de Futzen-Talübergang opgenomen. Hier is het viadukt minder majestueus dan in werkelijkheid, maar als vollewandliggerbrug op ruim 10 meter hoogte uitgevoerd. Dat is ook zichtbaar in het dwarsprofiel. Het circuit biedt in de hoofdrijrichting een verbinding naar het BLAUWE circuit en treinen kunnen in de hoofdrijrichting vanuit het DONKERGROENE en GROENE circuit ook het RODE circuit bereiken. Treinen vanuit het station WEIZEN rijden in de hoofdrijrichting het RODE circuit in.

Circuit Wutachblick (BLAUW)

Het BLAUWE circuit kent een ovale vorm en strekt zich over de gehele lengte van de modelspoorbaan uit. Links ligt de halte WUTACHBLICK waar op verzoek treinen kunnen stoppen. Direct na de halte WUTACHBLICK vinden we een gedeeld circuit met het GROENE circuit. De hoofdrijrichtingen zijn evenwel tegengesteld waardoor het een soort keerlus is. Daarmee is het een plek waar treinen zonder stoppen van hoofdrijrichting kunnen wisselen. In het circuit zijn twee bruggen opgenomen. Een Kastenbrücke en een Baileybrug. Tenslotte is er een verscholen wisselspoor voor korte treinen opgenomen tussen het BLAUWE en GROENE circuit wat tevens het karakter van een keerlus heeft, omdat de hoofdrijrichting wisselt. Dit gebeurt bij de HALTE. Daarmee zijn er mogelijkheden om van het BLAUWE circuit naar het GROENE en RODE circuit te wisselen. Tenslotte is er linksonder een mogelijkheid om (rijdend tegengesteld aan de hoofdrijrichting) naar het GROENE circuit te rijden en weer in de hoofdrijrichting te komen. Het BLAUWE circuit ligt deels op nul en deels op 10 meter hoogte. Het station WEIZEN is te bereiken via de wisselstraten op de spoorblokken 34 en 35 na de Bailey- of Kastenbrücke.

Hoofdcircuit Zollhaus-Blumberg (GROEN)

Het GROENE circuit is is het langste circuit en start bij ZOLLHAUS-BLUMBERG. Daar zijn drie sporen met twee perrons aanwezig. Het GROENE circuit doet daarnaast de Halte LAUSHEIM-BLUMEGG aan wat twee perrons kent en gedeeld wordt met het GELE circuit. Het GROENE circuit klimt en daalt tussen het nul, 10 meter en 20 meter niveau. Het kent verbindingen in de hoofdrijrichting naar het RODE GELE, DONKERGROENE en BLAUWE circuit, terwijl in de tegengestelde richting ook het BLAUWE circuit via de HALTE en het PAARSE circuit naar het ondergrondse AFSTELSTATION bereikt kan worden. Het imposante BIESENBACHVIADUKT ligt in dit circuit op 20 meter hoogte. Ook de station/halte GRIMMELSHOFEN ligt in dit circuit.

Blikvanger Viadukten nabij Epfenhofen (DONKERGROEN)

Het DONKERGROENE circuit is geen echt apart circuit maar een verbindingscircuit van het GROENE circuit naar het RODE circuit. In dit circuit ligt het EFPENHOFEN VIADUKT, het GEKROMDE VIADUKT en het station EFPENHOFEN, waarna een steile afdaling met daarvoor nog een KASTENBRÜCKE volgt. Het is de blikvanger van deze alternatieve Wutachtalbahn.

Verscholen circuit Lausheim-Blumegg (GEEL)

Het GELE circuit is een verscholen circuit omdat het grotendeels door tunnels loopt en slechts enkele keren te voorschijn komt. Het is een circuit waar treinen vanaf het GROENE circuit naar toe kunnen uitwijken. Het spoor is zichtbaar bij de halte LAUSHEIM-BLUMEGG waar tevens een afstelkopspoor met perron is aangebracht. Het circuit blijft op het nul niveau.

Abstellbahnhoff (PAARS)

Het PAARSE circuit is een keerlus met daarbinnen een AFSTELSTATION met vijf afstelsporen die in twee richtingen bereden kunnen worden. Het PAARSE circuit sluit aan op het GROENE circuit. Inrijdend vanuit de hoofdrijrichting en uitrijdend in tegengestelde rijrichting. Wisselen van rijrichting kan dan via het wisseltrace bij blok 5 in het GROEN/BLAUWE circuit of het wisseltrace 43 nabij ZOLLHAUS-BLUMBERG en voor korte treinen via wisseltrace 50 bij de HALTE.

Topologische weergave van het trace

Als laatste deel van deze pagina over het sporenplan laten we een topologische versie van het sporenplan zien. Hierin zijn de hoofcircuits duidelijker zichtbaar gemaakt net als hun wisseltraces (wisselen van rijrichting) en verbindingssporen (in de hoofdrijrichting).

Onderstaand schema laat ons de topologie van de circuits en verbindingen zien:

Topologie van de modelspoorbaan en de daarin beschikbare verbindingen

Natuurgetrouw het trace volgen

Het gehele trace van de WUTACHTALBAHN van ZOLLHAUS-BLUMBERG naar WEIZEN is uiteindelijk in de hoofdrijrichting vrijwel natuurgetrouw ook te rijden. Treinen volgen achtereenvolgens het GROENE (Zollhaus-Blumberg), DONKERGROENE (Epfenhofen), RODE (Futzen), BLAUWE (Wutachblick), GROENE (Grimmelshofen), GELE (Lausheim-Blumegg), RODE circuit, BLAUWE CIRCUIT (Weizen). Ten opzichte van de werkelijkheid worden alleen Futzen en Wutachblick in de verkeerde volgorde aangedaan. Jammer, maar op 420×122 kun je niet alle verbindingen als een kralensnoer waarheidsgetrouw aan een rijgen.

Deze video toont het natuurgetrouw berijden van het trace op de modelspoorbaan