Eind 2023 heb ik me voorgenomen een CVL bedieningspaneel dat samenwerkt met RocRail te gaan realiseren. CVL staat daarbij voor Centraal Verkeers Leiding (CTC Central Train Control). Het gaat om de besturing van deze modelbaan.

Er zullen stapsgewijs pagina’s, met daarin rijwegen en CTC-bediening verschijnen over:

Er komt een fysiek bedieningspaneel aanvullend op de bedieningsmogelijkheden die RocRail als treinbesturingsprogramma biedt. Ik maak dat in eerste instantie voor mijn testbaan wat een kopie is van het Bahnhof Lausheim op mijn modelbaan. Onderstaan is het spoorplan zoals dat in RocRail is gemaakt weergegeven. Hier zoals in de testbaan, als kopsporen, maar in werkelijkheid op de modelbaan lopen de sporen m.u.v. blok 6 allemaal door.

In RocRail is sinds eind 2023 / begin 2024 de mogelijkheid opgenomen om een soort CTC-kopie te in het spoorplan te maken waarmee het ontwerp voor het fysieke paneel (blindschema) er gelijk ligt. Op het paneel zijn meerdere soorten CTC-bouwstenen te vinden die als SVG-ontwerp geladen kunnen worden in het bewerkingsscherm van het spoorplan. De zwarte stippen staan voor LED’s en de grijze stippen voor knoppen. Ook zijn OLED-schema’s van de blokken zichtbaar waarop gegevens over het blok en de zich daarin bevindende lokomotieven/treinen getoond kan worden.

RocRail biedt de mogelijkheid om verbindingen te leggen tussen spoorplan-objecten (zoals wissels, spoor, blokken, seinen, wissel en uitgangen) en daarmee de CTC-kopie te voeden. Zo ontstaat een werkende CTC-kopie die via wiring/verbindingen ook alle RocRail-berichten door kan geven. Door gebruik te maken van de WIO (Wireless Input Output via TCP/IP) of een andere vorm van gegevensuitwisseling (USB oid) kan het fysieke paneel voorzien worden van statusinformatie en alle wijzigingen daarop door het treinverkeer en bediening via RocRail.

Om dat het een tweewegs-communicatie is kan het indrukken van toetsen op het fysieke paneel ook naar RocRail worden geleid, zodat relevante bediening mogelijk wordt. Ik heb hier voorlopig gekozen voor bedienen van:

 • Wissels
 • Seinen
 • Rijwegen (via START- en DOEL-blok)
 • Power Aan/Uit
 • Auto/Manueel
 • Handregelaar en lokomotief (ont)-koppelen
 • Blok buiten/in dienst stellen
 • Rangeermodus Aan/Uit
 • Bevestigen
 • Wissen
 • Stop

Op deze manier kan RocRail de automatische treinenloop en beveiliging blijven verzorgen terwijl gelijk een mogelijkheid is om vanaf het fysieke paneel manueel treinen te besturen dan wel semi-automatisch de treinenloop te beïnvloeden.

Het fysieke bedieningpaneel (CTC-blindschema) wordt opgebouwd uit CTC-bouwstenen die in mijn geval bestaan uit PCBs met 6 SMD-LED’s en optioneel een drukknop en PCB’s met een 0.91 inch OLED en optioneel een drukknop. Deze Platines werden ontworpen door de Duitse RocRail 3D-Bastelgruppe. Zij waren ook de drijvende kracht achter het realiseren van de RocRail-functionaliteit om deze te kunnen aansturen. Ik ben hen zeer dankbaar daarvoor. Meer informatie is te vinden op het RocRail-forum en -wiki.

Inmiddels is er een eerste prototype van het rijweg gestuurde fysieke bedieningspaneel (bindschema) voor de testbaan die het spoorplan van de halte Lausheim volgt. Zie ook Bedieningspaneel Lausheim WIO