Inmiddels is er een prototype van het Bedieningspaneel Lausheim WIO. Gebouwd met 3D-geprinte CTC-Elementen in analogie met het ontwerp van de RocRail Forum groep 3D Bastelecke die hierin het voortouw neemt. Ik ben mensen zoals Berthold, HermannK en Robbert-Jan dankbaar voor wat zij mogelijk hebben gemaakt.

De bouw van het bedieningspaneel bestaat grofweg uit de volgende stappen:

  • Aanmaken van het spoorplan in RocRail
  • CTC-kopie aanmaken in het het spoorplan in RocRail
  • Leggen van logische verbindingen tussen het spoorplan en de CTC-kopie
  • 3D-printen van de CTC bouwstenen
  • Inpassen van de PCB’s in de bouwstenen (o.a. soldeerpatronen leggen)
  • Verbinden van de PCB’s met elkaar en met de CTC-stuureenheid (een PicoW oid)
  • Verbinden van de OLED’s en druktoetsen (via multiplexers en I/O-expanders)
  • Testen
  • In gebruik nemen

Hoe de eerste drie stappen werken is te lezen in de RocRail-Wiki https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=ctc:modules-en

Voor stap 4 is hieronder een voorbeeld weergegeven van de 3D-ontwerpen van de CTC-bouwstenen

De bouwstenen hebben zowel een basis als een spoor-deel (track). Die zijn respectievelijk grijs en zwart. Voor bediening van wissels en seinen, maar ook bij de blokken voor bediening van de rijwegen zijn knoppen toegevoegd. In de bouwstenen worden PCB-printplaten geplaatst die onderling als een keten verbonden worden.

Hier een voorbeeld van de behuizing voor een PCB-printplaat waarop twee LED’s en twee knoppen naast een OLED 128×32 zijn geplaatst. (SVG 150). De OLED dient om de identificatie van de locomotief/trein weer te geven. Met deze knoppen kan de Start- en/of Doelzijde van het Blok worden aangegeven. Voor de knoppen worden aparte signaal-draden naar de CTC-eenheid (PicoW) (al dan niet via MCP23017 I/O-expanders gebracht. Voor de OLED’s worden de I2C-signalen (SDA/SCL) vanuit de PicoW via een TCA9548A Multiplexer naar de OLED geleid. De signalen naar de adresseerbare WS2812B-2020 SMD LED’s op de PCB-prints worden via de SDA-keten geleid.

Die printplaat ziet er dan als hieronder getoond uit.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SVG-150-2-taster-oled-side-1024x660.png

Vervolgens worden alle bouwstenen in een raster geplaatst waarna het aansluiten van alle draden en PCB-ketens in de elementen/bouwstenen kan worden uitgevoerd. Een prototype van alle 3D-geprinte elementen is hieronder te zien.

Terug naar Bedieningspanelen