De portaalkraan op het BW Betriebswerk Fützen is één van de gemechaniseerde installaties van het BW. Ze verzorgt het verladen van stortgoederen vanuit wagons naar de kolenbunker of andersom. Ook kan ze de slakken uit de slakkenput verwijderen.

De FALLER 131370 kraan lijkt op de Kran die in het BW Fützen van de Sauschwänzlebahn wordt gebruikt. Alleen op de Alt-(ernatieve) Wutachtalbahn AWB is het (door ruimtegebrek) een portaalkraan geworden. Het verladen van kolen vanuit de kolenbunker naar de lokomotieven is hetzelfde.

Op dit filmpje is te zien hoe de gemechaniseerde portaalkraan op het BW functioneert.

Op dit filmpje is te zien hoe de joystick op het BW-Bedieningspaneel gebruikt wordt om de Portaalkraan te besturen.

Realisatie in 2023

Hieronder worden een aantal foto’s met begeleidende tekst getoond die laten zien hoe de realisatie heeft plaatsgevonden. Die bestaat uit het realiseren van de bewegingen:

  • Rijden (met behulp van een lineaire actuator)
  • Hijsen (met behulp van een minimotor)
  • Draaien (met behulp van een minimotor)
  • Knijpen van de bak (met behulp van een magneetspoel)

Rijden

Om te kunnen rijden heb ik gebruik gemaakt van een lineaire actuaror met een stappenmotor. Deze wordt via een L293D-Motordriver en 12VDC door een ARDUINO-Sketch aangestuurd. De aansturing verloopt via een 4D-Joystick waardoor de grotere uitslag van de joystick naar links of rechts leidt tot een grotere snelheid waarmee de stappenmotor wordt aangestuurd.

Om dit te bereiken heb ik een aktiegebied gedefinieerd waarin de horizontale beweging van de joystick wordt vertaald naar een actie van het rijden. Onderstaand is te zien hoe de joystick is aangesloten.

Hijsen en draaien

Voor het hijsen en draaien zijn minimotoren gebruikt met een laag omwentelingsgetal. Voor het hijsen is een op/afwind-spoel geplaatst naast de hijsmotor.

Aan de draaimotor is een tandwiel geplaats die langs de portaalvloer vertanding draait. Onderstaande foto’s laten zien hoe dat in zijn werk gaat.

Dan rest de besturing van de knijpbak (Baggerschauffel). Daarbij heb ik gebruik gemaakt van “standaard”-besturing met een magneetspeol die wordt aangetrokken en zo de bak opent. Omdat de spoel daardoor heet wordt is de openstand beperkt tot 5 seconden. Daarna schakelt de spoel 5 seconden uit.

Tenslotte moeten de verschillende motoren en de verlichtings-LED’s in de draaibare kraan voorzien worden van spanning via 5VDC en GND en 16VDC voor de knijpbak.

De draaibeweging heb ik beperkt tot +270 en -270 graden (voorkomen draadbreuk door torsie) . Geplaatste eindschakelaars voorkomen doorrijden waar dat niet kan en dus om de rijd-beweging tijding te stoppen (voorkomen vdoorbranden stappenmotor). Het hijsen moet manueel worden beperkt door de bedienaar.

Tenslotte een beeld van de werkende portaalkraan.