De alternatieve Wutachtalbahn kent een seinsysteem oude stijl. Dat wil zeggen met vleugelseinen die bediend worden vanuit een Stellwerk. In de meeste stationsgebouwen van de echte Sauschwänzlebahn heb ik kleinere Bedieningsanlage voor de Stellwerke aangetroffen. Meestal binnen geplaatst. Onderstaande foto’s laten zien hoe het in het Bahnhof Epfenhofen en bij de Versorgunslage Fützen eruit ziet.

Sein- & Blokkensysteem op de modelspoorbaan

We tonen hier het sein-beeld van de verschillende stations en rangeerterreinen. Enkele vleugelseinen waar alleen een “Rijden”- of Stoppen””-beeld volstaat. Dubbele vleugelseinen daar waar een wissel niet altijd in rechte stand wordt wordt doorreden of waar gevaarzetting is. Met de dubbele vleugelseinen kan naast een “Rijden”- of Stoppen””-beeld ook een “langzaam-rijden”-beeld worden getoond. Daarnaast komen rangeerseinen voor (al dan niet op een mast geplaatst). Vanwege de relatief korte blokken en beperkte snelheden is afgezien van zogeheten voorseinen in de Alt-Wutachtalbahn.

Seinbeelden Zollhaus-Blumberg
Seinbeelden haltes Weizen met tussenspoor resp. Schwaningen met BS-300 wisselspoor
Seinbeelden Bahnhof Fützen met rangeersporen bekolen & groeve (excl. Versorgungslage)
Seinbeelden halte Lausheim met pendelspoor