De alternatieve Wutachtalbahn kent een seinsysteem oude stijl. Dat wil zeggen met vleugelseinen die bediend worden vanuit een Stellwerk. In de meeste stationsgebouwen van de echte Sauschwänzlebahn heb ik kleinere Bedieningsanlage voor de Stellwerke aangetroffen. Meestal binnen geplaatst. Onderstaande foto’s laten zien hoe het in het Bahnhof Epfenhofen en bij de Versorgunslage Fützen eruit ziet.

Sein- & Blokkensysteem op de modelspoorbaan

nog nader uitwerken