Fützen en haar BW Betriebswerk ligt halverwege in de Sauschwänzlebahn en zo ook in mijn modelbaan. Het CTC-“Stellwerk” van Fützen en het BW zijn geïntegreerd in één bedieningspaneel. Voor de spoorwegvoorzieningen op het BW is een apart paneel beschikbaar.

Te zien is dat het BW op de modelbaan gespiegeld is aangesloten op het hoofdspoor en dat hier dus een rangeer beweging nodig is om vanuit Fützen in het BW te komen. Maar simpelweg het rode trace volgen voorkomt deze rangeerbeweging :).

Op het BW (Versorgungslage) zijn sporen (blokken) aanwezig voor:

  • Wachtspoor BW (in/uitrijden BW)
  • 2 parallelle sporen voor Inspectieputten, Waterkranen, Slakkenput en Kolenbelading
  • Weegbrug op spoor naar de segmentschijf
  • Na de Segmentschijf
    • Afstelspoor
    • Lokomotievenloods
    • Güterrampe (laadplatform)

Op het Bahnhof Fützen zijn twee sporen met een eilandperron beschikbaar en daarnaast een afstelspoor voor lokomotieven en een afstelspoor voor het kolendepot waar ook het veldspoor vanuit de groeve kan worden overgeladen.

Terug naar Bedieningspanelen.