Het Kommenbach-traject loopt van de halte Wutachblick naar station Fützen en passeert in het echt daarmee geen imposante kunstwerken. In de Alt-Wutachtalbahn is dat anders. Na de halte Wutachblick wordt via het BLAUWE trace eerst een tunnel en direct daarna het Fützener Gebogenes Viaduct bereden, om vervolgens over de Baileybrug (langs Weizen) en via het RODE trace naar het station Fützen te rijden. In werkelijkheid ligt direct voor het kleine station van Fützen de Versorgungslage Fützen aan het RODE trace. In de rijrichting moet hier, net als in het echt wel een rangeerbeweging worden gemaakt. Het verschil is dat in de Alt-Wutachtalbahn de inrit van de handbediende Versorgungslage na het station Fützen is gelegen. Verschil moet er wezen.

Het Kommenbach traject van Wutachblick naar Fützen. Links in het echt, rechts in het model.
Vorig trajectVolgend traject
Maak uw keuze