Net als in de echte Wutachtalbahn kent de alt(ernatieve) Wutachtalbahn meerdere viaducten en bruggen. Dat was immers één van de redenen om dit tracé als voorbeeld te kiezen voor de ze modelspoorbaan. Er zijn drie grote bruggen en 7 kleinere bruggen en viaducten gebouwd. Net als in de echte Sauschwänzlebahn is er een variëteit aan constructies gebruikt. We tonen een overzicht van de ligging van de viaducten en bruggen in de modelspoorbaan.

Met GEEL zijn de bruggen en viaducten en met GRIJS de haltes en stations aangegeven. Sommige bruggen en viaducten liggen net als in het echt relatief dicht bij elkaar en op slechts tien a twintig meter hoogte verschil. De echte Sauschwänzlebahn mocht vanwege het beoogde militair transport (Umgehungsbahn) slechts 1% stijging hebben. De onderstaande foto laat dat beeld in de modelspoorbaan zien. Te zien zijn hier op de linkerfoto (Linksboven) het Biesenbachviadukt (hoog met visbuiken), Futzener talübergang (rechte volle-wandligger brug) en het rechts Futzener gebogenes viadukt (gebogen volle-wandligger brug).

Op de rechterfoto zien we de drie bruggen/viadukten nog een keer maar nu met een concept opzet voor de daartussen gelegen Futzener Versorgungslage. Spaghetti-baan is een treffend beeld, dat maakt dit beeld wel duidelijk.

Biesenbach-viaduct

Het Biesenbach-viaduct is in de modelspoorbaan uitgevoerd als een combinatie van twee visbuik-vakwerkbruggen en een gewone onderbouw vakwerkbrug. Het viaduct rust op twee hoge pijlers (Hack 150) en bruggenhoofden. Het viaduct ligt in de hoge groene lus en wordt net als in het echt snel gevolgd door het Epfenhoner viaduct.

Foto opnemen

Epfenhofener talübergang

De Epfenhofener-talübergang bestaan in de modelbaan uit twee grote vakwerk-brug overspanningen (onderbouw) met een vorfluter. Het viaduct rust op een middel hoge pijler (Hack 100) en bruggenhoofden. De vorfuter rust op een stenen plateau. Het viaduct ligt in de hoge donker-groene lus en wordt snel gevolgd door het Epfenhoner gebogenes viaduct.

Foto opnemen

Futzener talübergang

De Futzener Talübergang is anders vorm gegeven van in het echt. Hier is gekozen voor een lang viaduct met twee overspanningen uitgevoerd als volle-wand-ligger-brug (HACK 72). Het viaduct ligt tussen twee bruggenhoofden en heeft een portaal ondersteuning (Hack P60).

Foto opnemen

Wutach-brücke

De Wutach-brücke is een nog te creëren viaduct in de modelspoorbaan.

Foto opnemen

Overige viaducten en bruggen

Daarnaast zijn er enkele viaducten gebouwd die een naam hebben gekregen die past bij de locatie waarin ze in het tracé voorkomen in de modelspoorbaan. Deze komen dus in het echt meestal niet voor.

Epfenhofener gebogenes viaduct

Het Epfenhofener gebogenes viaduct is een eigenbouw vakwerkviaduct (onderbouw) dat manifest een bijzondere constructie kent. Hoewel de Parijse Metro in 1890 al gebogen viaducten kende was het zeker geen gewoonte dergelijke constructies te bouwen. Veel liever koos met voor een serie licht verschoven rechte viaducten die samen een straal vormden. Een dergelijk viaduct heeft immers te maken met een aanzienlijke torsiekracht en heeft de neiging weg te kantelen. Daarom zij extra verstevigingen aangebracht die de torsiekracht kunnen opvangen en overdragen naar de landhoofden. In het echt komt het Epfenhofener gebogenes viaduct niet voor.

De V100 op testrit over het Epfenhofener Gebogenes Viadukt
Deze figuur toont hoe het viaduct ook als bredere variant gebouwd had kunnen worden.

Kommenbach brücke

In de modelspoorbaan is dit een vakwerkbrug van het type Kastenbrücke (bovenbouw), dat het hoge donkergroene trace over de onderliggende sporen nabij de halte Schwaningen leidt.

Kastenbrücke nabij Kommenbach. De oplegging richting Epfenhofen is spectaculair boven een tunnelingang gelegen. Hoofdbrekens voor de tunnelbouwers dat laat zich raden.

Futzener gebogenes viadukt

Het Futzener gebogenes viaduct is een eigenbouw gebogen volle-wand-ligger viaduct (onderbouw) dat aansluit op de in baksteen uitgevoerde Lausheimer viadukt. Aan de ene zijde Futzerner Versorgungslage en aan de andere zijde de halte Lausheim-Blumegg. Het Futzener gebogenes viadukt ligt tussen twee bruggenhoofde en kent een tussenpijler van baksteen. Door de bijzondere bouw kent het een snelheidsbeperking om de spat- en torsiekrachten te beteugelen. Het ligt in zowel de blauwe als groene trace. In het echt komt het Futzener gebogenes viaduct niet voor.

Futzener gebogenes viaduct met op de achtergrond de halte Lausheim-Blumegg in aanbouw

Lausheimer viadukt

Het Lausheimer viadukt is een bakstenen viaduct (eigenbouw) en is de optische scheiding tussen de halte Lausheim-Blumegg en de Futzener versorgungslage. In het echt komt het Lausheimer viadukt niet voor.

Foto opnemen

Weizener Bailey-brücke

Tussen de de halte Schwaningen en het dorp Weizen is in de Alt-Wutachtalbahn een noodbrug opgenomen. Deze is geconstrueerd volgens het Bailey-brug principe en kent 9 velden en een 3×2 indeling. Dat wil zeggen dat er aan weerzijden een vakwerkligger is geconstrueerd die uit drie parallel gelegen en onderling verbonden dragers bestaat, die tegelijk ook 2 liggers hoog is. Met Bailey vakwerksegmenten konden noodbruggen (voet, auto en spoor) gebouwd worden. Hoewel inmiddels de meeste uit de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen wordt het principe in de hele wereld nog steeds gebruikt. Deze brug komt in werkelijkheid niet voor.

1e Draagvermogen-test met de VT-3 HZL (34 ton) op de Weizener Bailey bridge, een 70 tons brug.

Weizener kastenbrücke

Nabij de halte Weizen ligt de Weizener kastenbrücke. Deze komt in het echt niet voor. In de modelspoorbaan Alt-Wutachtalbahn dient deze het overbruggen van de rood, groene trace’s nabij de halte Weizen.

Foto opnemen