In deze pagina geven we een beeld van de digitalisering van de Alt-Wutachtal modelbaan. Achtereenvolgens komen de aansturing van de treinenloop, bezet melden, wissels, seinen, beweegbare objecten, keerlussen en voeding aan de orde.

Aansturen van de treinenloop

Het aansturen van de treinenloop vindt plaats op basis van het DCC-systeem, Daarin worden digitale signalen toegevoegd aan een permanente rijspanning. Met een digitale centrale worden deze stuursignalen verstuurd en tegelijk de signalen van sensoren ontvangen. Met een softwareprogramma kan de treinenloop worden ‘geprogrammeerd’ op het sporenplan. Dat sporenplan is afgebeeld op een soort digitaal blindpaneel waar alle wissels, sporen en start/stop-plekken (stations e.d.) zichtbaar zijn. De bediening kan variëren van geheel automatisch geprogrammeerd via treinpaden, tot handmatige bediening van alle wissels, seinen en treinen en hybride vormen van aansturen. In dat geval is er sprake van een geautomatiseerde treinenloop waarbij één of meerdere treinen handmatig worden bediend en het treinpad van deze treinen ook kan worden beïnvloed. Hierover is meer te lezen op de pagina treinenloop.

Bezetmelders (sensoren)

De blokken in de modelbaan, of eigenlijk de toegang tot de wisselstraten, worden hier beveiligd door het spanningsverschil dat ontstaat wanneer er een stroomverbruiker op het spoor zich bevindt, om te zetten in een S88-signaal naar de digitale centrale te leiden. Daar kan op basis van de bekende bezetting van de blokken/treinpaden vastgesteld worden of er actie nodig is om de desbetreffende stroomverbruiker (locomotief, treinstel of stroom-afnemende wagons) te laten “stoppen” omdat het gekozen treinpad verderop niet vrij is.

Een modelbaan zoals de Alt-Wutachtalbahn vraagt best om veel van dergelijke melders wat zichtbaar is in onderstaande tekening voor het ‘asset management’ (beheer en onderhoud) van de modelbaan. Er wordt gebruik gemaakt van zowel oude LDT-S88 modules als nieuwe TAMS-S885 modules.

Aansturen van de wissels

Aansturing van de seinen

Keerlussen

Aansturing van beweegbare objecten

Voeding van de modules

Al deze digitale aansturing vraagt om voeding van netwerken met respectievelijk 16VDCC, 16VAC, 5VDC. Daarvoor zijn meerdere afgezekerde voedingsnetwerken in de vorm van sternetwerken gemaakt.